VG-regionens kulturstipendium 2016

Posted on Jun 26, 2016

Den 17/6 tilldelades jag Västra Götalands regionens kulturstipendium med motiveringen,
“Genom temperans långsamma process skapar Eva Wilms verk med ett säreget skimmer.
Mötet mellan renässansens romantiska naturmotiv och detaljer från samtiden för tankarna till
människans förgänglighet i relation till den beständiga naturen.
Självupplevd utsatthet skildras genom en äldre måleriteknik och med en skicklighet som
upparbetats under lång tid.
Och vi betraktare svävar mellan nu och då i en svävande känsla av fjärran och nära”