Konststipendium och gästateljé på Capri i September

Posted on aug 20, 2021

Den 10 september till 1 Oktober befinner jag mig på Axel Munthes, San Michele. Jag ska måla och teckna, framförallt berg, eller som jag skrev i ansökan…jag önskar utveckla och fördjupa min ”kontakt” och förståelse för berget/stenen som material och kanske ”andlig varelse”.
Tack Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Stiftelsen San Michele!