domkyrkan fotografbilder2015 010   domkyrkan eva               flower power bil

Jag har sedan 2001 utfört ett stort antal gestaltnings och utsmyckningsuppdrag i offentligt och privat miljö. Jag genomför även restaureringar i kulturhistoriska byggnader och dekormåleri till teater- och filmproduktioner.

Uppdrag i urval…

Svenska kyrkan;
Gestaltning och utsmyckning av Göteborgs Domkyrka interiört 2014-15 samt Varbergs nybyggda kororgel 2012.
Muralmåleri.

Teaterdekorer;
Lisebergsteatern, 2014 Tomas (von Brömsens) sista revy
Fredriksdalsteatern, 2009-14 Eva Rydbergs teateruppsättningar
China teatern, Flashdance 2014, Rock of ages 2013, Dirty dancing 2012
Lorensbergsteatern, 2013 Familjen Addams
Filmproduktioner, Balladen om Marie Kröyer av Billie August 2012 och arbeten till Irene Huss filmerna

Byggsektorn;
Börsen i Göteborg. Posthotellet Göteborg. Lidköpings sjukhus. Lerums kommun(Dergårdsgymnasiet). Ullevi. Scandinavium. Hasselbladska palatset. 40-tal entréer och trapphus i Göteborgs innerstad. Samarbete med arkitektkontor bl.a.White, Abako. Stort antal uppdrag för byggherrar bl.a. Peab, Skanska och antikvariska uppdrag.

Anställningar och projekt;
2011- 2018 Celander AB
Gestaltning, utsmyckning, muralmåleri, restaurering och dekormåleri för teater/film produktioner.
www.celander.se

2003-2011 Linnémålarna
Startar och driver företaget Linnémålarna tillsammans med tre kvinnliga kollegor. Vi utför ett stort antal utsmycknings och restaurerings uppdrag i privat och offentlig miljö.
www.linnemalarna.se

2009-2016 Hede Ateljé.
Dekormålare på Hede Ateljé. Företaget gör dekorer för teater och filmproduktioner över hela Sverige.
www.hedeatelje.se

2008-2010 Västsvensk Byggkonst.
Verksamhetsledare för VSBK, en plattform för samarbete mellan byggherrar, projektörer, entreprenörer och konstnärer.
www.vsbk.se

2003-06 Byggnadsvård Nääs.
Kursledare på Byggnadsvård Nääs i olika måleritekniker.
www.bvn.se

2016-17 skriver på uppdrag av Göteborgs Universitet en handbok/manual för kommande dekorationsmålare. Uppdraget utförs genom ett gästhantverkarprojekt som leds från hantverkslaboratoriet i Mariestad. I denna skrift delger jag mina kunskaper och erfarenheter inom yrket med speciellt fokus på marmoreringen av Göteborgs domkyrka i vit linoljefärg och dess benägenhet att gulna.

2009-10 medforskare i forskningsuppdraget – jämställdhet i Måleribranschen.
En samproduktion mellan Målaremästarna och Högskolan Väst finansierat av KK-stiftelsen.

2005 undervisar dekormålarna på stadsteatern.

Special utbildningar för större gestaltningsuppdrag

2001-03 Kvalificerad yrkesutbildning i äldre måleritekniker

2005 Diplomerad färgsättare

1986 Konstvetenskap 20p

Medlemskap

Byggnadsvård Nääs hantverksregister