domkyrkan eva              flower power bil

Jag har utfört ett stort antal utsmyckningar och restaureringar i kulturhistoriska byggnader. Jag arbetar även som dekormålare i teater- och filmproduktioner. Detta utåtriktade arbete tillför mig hela tiden nya kunskaper och idéer som berikar min enskilda konstnärliga verksamhet.

Representerad/uppdrag i urval

Marmorerat Göteborgs Domkyrka interiört under 8 månader 2014.Tomas von Brömsens dekorer till Lisebergsteatern 2014. Posthotellet Göteborg. Lerums kommun(Dergårdsgymnasiet). Samarbete med arkitektkontor bl.a.White, Abako. Göteborgs stad. Ullevi. Scandinavium. 40-tal entréer och trapphus i Göteborgs innerstad, design, utsmyckningar, restaureringar, rekonstrueringar. Hasselbladska palatset. Stort antal uppdrag för byggherrar bl.a. Peab, Skanska. Antikvariska uppdrag. Privata hem. Bostadsrätter. Eva Rydbergs Fredriksdalsteater. China teatern i Stockholm. Filmproduktioner för bl.a. Bille August.

Anställningar/arbetsplatser

2011- pågående, Celander AB
Har en egen avdelning för dekorativt måleri, restaurering och design som ingår i Celander koncernen.
www.celander.se

2003-2011 Linnémålarna
Startar och driver företaget Linnémålarna tillsammans med tre kvinnliga kollegor. Vi utför ett stort antal utsmycknings och restaurerings uppdrag i privat och offentlig miljö med design, restaurering och dekorationsmåleri.
www.linnemalarna.se

2009-2016 Hede Ateljé.
Dekormålare på Hede Ateljé. Företaget gör dekorer för teater och filmproduktioner över hela Sverige.
www.hedeatelje.se

2008-2010 Västsvensk Byggkonst.
Verksamhetsledare för VSBK, en plattform för samarbete mellan byggherrar, projektörer, entreprenörer och konstnärer.
www.vsbk.se

2003-06 Byggnadsvård Nääs.
Kursledare på Byggnadsvård Nääs i olika måleritekniker.
www.bvn.se

Utbildningar

2001-03 Kvalificerad yrkesutbildning i dekorativt måleri

2005 Diplomerad färgsättare

1986 Konstvetenskap 20p

Speciella uppdrag

2016-17 skriver jag på uppdrag av Göteborgs Universitet en handbok/manual för kommande dekorationsmålare. Uppdraget utförs genom ett gästhantverkarprojekt som leds från hantverkslaboratoriet i Mariestad. I denna skrift delger jag mina kunskaper och erfarenheter inom yrket med speciellt fokus på marmoreringen av Göteborgs domkyrka i vit linoljefärg och dess benägenhet att gulna.

2009-10 medforskare i forskningsuppdraget – jämställdhet i Måleribranschen.
En samproduktion mellan Målaremästarna och Högskolan Väst finansierat av KK-stiftelsen.

2005 undervisar dekormålarna på stadsteatern.

Medlemskap

Byggnadsvård Nääs hantverksregister