Jag har sedan 2001 utfört ett stort antal gestaltnings och utsmyckningsuppdrag i offentligt och privat miljö. Jag genomför även restaureringar i kulturhistoriska byggnader och dekormåleri till teater- och filmproduktioner.

Uppdrag i urval…

Svenska kyrkan;
Gestaltning och utsmyckning av Göteborgs Domkyrka interiört 2014-15 samt Varbergs nybyggda kororgel 2012.
Muralmåleri.

Teaterdekorer;
Lisebergsteatern, 2014 Tomas (von Brömsens) sista revy
Fredriksdalsteatern, 2009-14 Eva Rydbergs teateruppsättningar
China teatern, Flashdance 2014, Rock of ages 2013, Dirty dancing 2012
Lorensbergsteatern, 2013 Familjen Addams
Filmproduktioner, Balladen om Marie Kröyer av Billie August 2012 och arbeten till Irene Huss filmerna

Byggsektorn;
Börsen i Göteborg. Posthotellet Göteborg. Lidköpings sjukhus. Lerums kommun (Dergårdsgymnasiet). Ullevi. Scandinavium. Hasselbladska palatset. 40-tal entréer och trapphus i Göteborgs innerstad. Samarbete med arkitektkontor bl.a.White, Abako. Stort antal uppdrag för byggherrar bl.a. Peab, Skanska och antikvariska uppdrag.

Anställningar och projekt;
2016-17 på uppdrag av Göteborgsuniversitet skriver jag en handbok/manual för kommande dekormålare. En skrift som delger mina kunskaper och erfarenheter inom yrket med speciellt fokus på utsmyckningen av Göteborgs domkyrka i vit linoljefärg samt dess benägenhet att gulna.

2011- 2018 Celander AB
Gestaltning, utsmyckning, muralmåleri, restaurering och dekormåleri för teater/film produktioner.
www.celander.se

2003-2011 Linnémålarna
Startar och driver företaget Linnémålarna tillsammans med tre kvinnliga kollegor. Vi utför ett stort antal utsmycknings och restaurerings uppdrag i privat och offentlig miljö.
www.linnemalarna.se

2009-2016 Hede Ateljé.
Dekormålare på Hede Ateljé. Företaget gör dekorer för teater och filmproduktioner över hela Sverige.
www.hedeatelje.se

2008-2010 Västsvensk Byggkonst.
Verksamhetsledare för VSBK, en plattform för samarbete mellan byggherrar, projektörer, entreprenörer och konstnärer.
www.vsbk.se

2009-10 medforskare i forskningsuppdraget – jämställdhet i Måleribranschen.
En samproduktion mellan Målaremästarna och Högskolan Väst finansierat av KK-stiftelsen.

2003-06 Byggnadsvård Nääs.
Kursledare på Byggnadsvård Nääs i olika måleritekniker.
Medlemskap i byggnadsvård Nääs hantverksregister
www.bvn.se

2005 undervisar dekormålarna på stadsteatern.

Special utbildningar för gestaltningsuppdrag

2001-03 Kvalificerad yrkesutbildning i äldre måleritekniker

2005 Diplomerad färgsättare

1986 Konstvetenskap 20p

Utsmyckningar/muralmåleri/design/restaureringar/teaterdekorer i urval.
Listan är inte komplett pga av bristfällig dokumentation.

Uppdrag för Göteborgsuniversitet; 2016-17 skriver på uppdrag av Göteborgs Universitet en handbok/manual för kommande dekormålare. En skrift som delger mina kunskaper och erfarenheter inom yrket med speciellt fokus på marmoreringen av Göteborgs domkyrka i vit linoljefärg och dess benägenhet att gulna.

Teater och film dekorer utförda för Hede Ateljé i Stenkullen
Lisebergsteatern,  2014 Tomas (von Brömsens) sista revy
Fredriksdalsteatern,  2009-14 Eva Rydbergs teateruppsättningar
China teatern, Flashdance 2014, Rock of ages 2013, Dirty dancing 2012
Lorensbergsteatern,  2013 Familjen Addams
Filmproduktioner, Balladen om Marie Kröyer av Billie August 2012 och arbeten till Irene Huss filmerna.

Gestaltnings- och utsmycknings -uppdrag utförda i offentlig och privat miljö
Pågående arbete, 2018 augusti-november; gestaltning och utförande av två paradrum på Börsen i Gbg.
Göteborgs domkyrka, utsmyckning genom muralmåleri av alla interiörer i kyrkan, såsom pelare/kolonner/orgel/altaruppsats/läktare/predikostol osv.
Kristinelundsgatan 9, Göteborg. Design och muralt måleri/utsmyckning av 6 våningars trapphus. Beställare förvaltarna för Brf. 2018
Linnegatan 11 (Oscar den II trapphus), helrestaurering/rekonstruering av dekorationsmåleri i entré. Göteborg
Linnegatan 40, Göteborg. Motivmåleri på duk upplimmad på vägg omgiven av muralmåleri. Beställare Brf. 2013
Nordenskjöldsg. 21. Design och dekorationsmåleri i entre + trapphus. Göteborg
Vegagatan
Plantagegatan (portgång), design/dekorationsmåleri. Göteborg
Oscar Fredrikskyrka kalkbättringar. Göteborg
Vasakyrkan träådring. Göteborg
Storebacke, 4 trapphus, linoljefärger, lasering. Gbg
Linnegatan 61 + Olivedalsgat träådring. Göteborg
Engelbrecktsg 12. Restaurering av Entré och rekonstruktionsmåleri av marmorering i trapphus. Göteborg
Aschebergsgat 15, Göteborg. Design och muralmåleri i entré och trapphus (abstrakt mönster och fältindelningar). Beställare Brf. 2010
Victoriagatan 7? . Entré rekonstruktionsmålad dekorationsmåleri i linolja/trapphus samma dekorationsmåleri men i vattenbaserad färg. Göteborg
Viktoriagatan. Avanserad marmorering av pelare. Privat hem. Göteborg
Gibraltarg 2. Lasering, ådring, dekorationsmåleri av trapphus och entré. Gbg
Gibraltarg 2, Göteborg. Design/Motivmåleri och fältindelning i entré. Beställare Brf. 2015
Terassgatan 1. restaurering/rekonstruktions måleri av entre och trapphus. Gbg
Eklandagatan. Färgundersökning och rekonstruktions målad dekorationsmåleri i entré och lasering av helt trapphus. Gbg.
Södravägen. Restaurering av dekorationsmålat valv. Gbg
Södravägen 1? Paradvåning ådring+takrestaurering. Gbg
Berzeliegat 13 ådring av alla lägenhetsdörrar i trapphus. Gbg
Wadmansgat friläggning+ny design. Gbg
-Hedåsgatan 4 Restaurering av Carl Elds dekorationsmålade tak+dekorationsmåleri enligt antikvarisk anvisning av 2 trapphus+ådring av dörrar. Gbg
-Hedåsgatan 6.Design/dekorationsmåleri av entré + trapphus. Gbg
-Wadmansgat lasering+ådring+bård. Gbg
Lorensbergsteatern. Family Adams. Alla målade dekorer. Gbg
Stadsteatern. Kurs för dekormålarna i dekorationsmåleri tekniker. Gbg
Engelbrecktsg 37 bättringar+marmor. Gbg
Engelbrecktsagatan. QC fasadmåleri. Gbg
Chalmersgat 31 portgång dek + design. Gbg
Götabergsgatan. Marmorering av 11 pelare i trapphus. Gbg
Victorias Ask, takdekoration. Gbg
Trädgårdsgatan design, motiv, bård. Gbg
Kungshöjd 4 trapphus, entré/trapphus. Marmorbård+ guld+design. Gbg
Uddevalla Kinna möbler illusionsmåleri.
Kronhjortsgatan. Entré/trapphus. Lasering, design, dekorationsmåleri. Gbg
Jacobdalsgat, design dekor. Gbg
Karljohansgatan takdekoration. Gbg
Avenyn. Ådring av dörrar. Gbg
Västra hamngatan gymnasium restaurering+dekorationsmålad text. Gbg
Västrahamng ådring av kontorets alla fönsternischer. Gbg
Västrahamng/lilla torget: Träådring/restaurering av totalrestaurerade kontorslandskap. Gbg
Hasselbladska palatset. Färgundersökning/rekonstruktionsmåleri av dekorer, marmorering. Gbg
Vallgatan Nudie fasad + dekorationsmåleri. Gbg
Ullevi motivmålad fondvägg 6×4 m. Gbg
Scandinavium VIP trapphus 4 fondväggar, motivmåleri i samarbete med Abako arkitekter. Gbg
Scandinavium restaurang lasera restaurang. Gbg
Scandinavium, Legends bar, motivmåleri (muralt). Beställare GOT EVENT (Got Event ägs av Göteborgs Stadshus AB som är en del av Göteborgs Stad)
St nygatan 7. Göteborg. Entré och trapphus. Design, muralt måleri/utsmyckning. Beställare förvaltarna av Brf. 2003
St nygatan 9. Ta bort tidigare färg.Restaurera/rekonstruera tidigare marmorerad  entré +4 våningar. Gbg
St nygatan portgång. Ådring/nydesign/takdekoreringsmåleri/färgsättning.
Posthotellet. Trä-ådring av hela restaurangen. Gbg
Vandrarhem. Motivmåleri. Utanför Gbg, minns inte var.
Uddevalla/Gustavsberg. Dekorationsmålad entré med limfärg.
Norra Hamngatan 4 månaders ådring av kassavalvshuset + annan adress. Gbg
Antikhallarna ådring, restaurering, marmorering. Gbg
Varbergs kyrka helt nybyggda kor-orgel dekorationsmålas med marmoreringsteknik och förgyllning. Jag får fria händer för gestaltningen. Orgeln är designad av Jerk Alton.
Nödinge kyrka altaringen marmoreras
Skarsta kyrka marmorera förgylla 10 meter orgelläktare
Lidköpings sjukhus 4 fondväggar motiv
Trollhättans högskolan väst 2 fondväggar
Dergårdsgymnasiet, 4 stora fondväggar design och utförande, Lerum
Dergårdsgymnasiet, Lerum. Design och muralmåleri av motiv på 4 fondväggar. Beställare Lerums kommun. 2004
Skola, motivmåleri av många fondväggar på tema 4 årstiderna. Gbg
Borås textilmuseum fondvägg, motivmåleri.
Solberga gård golvdekortation. Privat hem.
Kållered, entré, marmorering + fondvägg. Privat hem
Säröhus. Marmorerar trapphus, entré samt inredning.
Kungsbacka biograf Facklan Fondvägg
Kapellgatan total, motiv, panel. Gbg
Fredriksdalsteatern. 10 års dekormåleri av alla uppsättningar. Helsingborg
Tomas von Brömssens, Tomas sista revy,  Alla teaterdekorer. Lisebergsteatern
St nygatan. Färgsättning och målad tak stuckatur. Privat hem. Gbg
Hasselbladska palatset. Marmorera nymurad spis. Privat hem. Gbg
Götabergsgatan. Marmorera nymurad spis. Privat hem. Gbg
Föreningsgatan 1 jugendhuset restaurera dekorationsmåleri. Gbg
Bingolotto. Dekorationsmåleri till TV. Gbg
Töllsjökyrka dekormålar på altaruppsats samt marmorerar pelare
Designar och målar motiv utomhus för butik-entré i Mölndal
Designar och målar Art deco fondvägg. Privat hem. Göteborg
Designar och målar fondvägg med änglar  i 1700 tals hem + bårder och fältindelningar. Lerum
Trädgårdsföreningen guld på entregrind. Göteborg
Dekorationsmålar Alfons Åbergs lekhus. Göteborg
Arkaden motiv. Fondvägg. Göteborg
Orange blomma fondvägg. Privat hem. Göteborg
Målar tapet imitationer i 20 tal lägenheter med utbytta fönster och skador på tapeten runtom. Göteborg
Änggården färgsättning + restaurering av dekorationsmåleri. Göteborg
Linnegatan restaurang, design, motivmåleri, marmorering, Göteborg
Victoriagatan hotell jugend dekorationsmåleri. Göteborg
SM-måleri-coachar lärling som vinner silver 2012
Skånegatan dekorationsmåla entré. Göteborg

Storgatan 31. Halmstad.
Design och muralmåleri i entré och trapphus (abstrakt mönster och fältindelningar). Beställare fastighetsbolaget. 2016
Berzeliegatan, ådrar alla dörrpartier. Göteborg
Aschebergsgatan 29 dekorationsmålad entré/design
Liseberg dekorationsmåleri
Chalmersgatan 5/Storgatan 41, Göteborg.  Design och utförande av mural måleri i entréerna. Beställare Brf. 2017
Stureplan ”the pavilion” marmorerar 15 kvadratmeter golvplattor + mönster ovanpå som skickas upp till Stockholm
Skara domkyrka, marmorerar nybyggd läktare samt pelare (skylift)
Vasakyrkogata 1, Göteborg. Design av muralt motivmåleri i entré. Beställare Brf. 2013
Aschebergsgatan 22, Göteborg. Design och muralmåleri i entré (abstrakt mönster och fältindelningar). Beställare Brf.  2013
Eklandagatan 15, Göteborg. Design och mural måleri i entré. Mönster och linjer. Beställare fastighetsägaren. 2013