domkyrkan eva              flower power bil

Jag har utfört ett stort antal utsmyckningar och restaureringar i kulturhistoriska byggnader. Jag arbetar även som dekormålare i teater- och filmproduktioner. Detta utåtriktade arbete tillför mig hela tiden nya kunskaper och idéer som berikar min enskilda konstnärliga verksamhet.

Representerad/uppdrag i urval

Marmorerat Göteborgs Domkyrka interiört under 8 månader 2014.Tomas von Brömsens dekorer till Lisebergsteatern 2014. Posthotellet Göteborg. Lerums kommun(Dergårdsgymnasiet). Samarbete med arkitektkontor bl.a.White, Abako. Göteborgs stad. Ullevi. Scandinavium. 30-tal entréer och trapphus i Göteborgs innerstad, design, utsmyckningar, restaureringar, rekonstrueringar. Hasselbladska palatset. Stort antal uppdrag för byggherrar bl.a. Peab, Skanska. Antikvariska uppdrag. Privata hem. Bostadsrätter. Eva Rydbergs Fredriksdalsteater. China teatern i Stockholm. Filmproduktioner bl.a. Bille Augusts, Balladen om Marie.

Anställningar/arbetsplatser

2011- Celander AB
Bygger upp en avdelning för dekorativt måleri, restaurering och design.
Linnémålarna blir en del av Celander koncernen.
www.celander.se

2003-2011 Linnémålarna
Startar och driver företaget tillsammans med tre kvinnliga kollegor. Utför design, restaurering och dekorationsmåleri i Västra Götaland, sammanlagt ett sjuttiotal utsmycknings och restaurerings uppdrag i privat och offentlig miljö.
www.linnemalarna.se

2009- Hede Ateljé.
Dekormålare på företaget. Hede Ateljé utför dekorbyggen för teater och filmproduktion över hela Sverige.
www.hedeatelje.se

2008-2010 Västsvensk Byggkonst.
Verksamhetsledare för VSBK, en plattform för samarbete mellan byggherrar, projektörer, entreprenörer och konstnärer.
www.vsbk.se

2003-06 Byggnadsvård Nääs.
Kursledare på Byggnadsvård Nääs i olika måleritekniker.
www.bvn.se

Utbildningar

2001-03 Kvalificerad yrkesutbildning i dekorativt måleri

2005 Diplomerad färgsättare

1986 Konstvetenskap 20p

Speciella uppdrag

2009-10 medforskare i forskningsuppdraget – jämställdhet i Måleribranschen.
En samproduktion mellan Målaremästarna och Högskolan Väst finansierat av KK-stiftelsen.

2005 undervisar dekormålarna på stadsteatern.

Medlemskap

Målaremästarna

Byggnadsvård Nääs hantverksregister