Varför?

Jag söker något tidlöst och allmänmänskligt där jag låter samtid och dåtid mötas. I motiv och måleritekniker från förr och nu utforskar jag olika uttryck. Med denna dynamik som grund söker jag gestalta berättelser om oss människor och vårt sammanhang.
Jag arbetar oftast i tre olika format.
– stora målningar med tecknade inslag,
– mindre tecknande bilder med målade inslag och
förgyllningar, vilka nu långsamt övergår till
– öppningsbara bilder s.k. triptyker.

Även utställningslokalerna utformar hur jag arbetar kring ett tema. Jag arbetar gärna integrerat med lokalerna och bilderna så att en berättelse/samtal uppstår.

2016 fick jag Västra Götalands Kulturstipendium med motiveringen
”Genom temperans långsamma process skapar Eva Wilms verk med ett säreget skimmer. Mötet mellan renässansens romantiska naturmotiv och detaljer från samtiden för tankarna till människans förgänglighet i relation till den beständiga naturen. Självupplevd utsatthet skildras genom en äldre måleriteknik och med en skicklighet som upparbetats under lång tid. Och vi betraktare svävar mellan nu och då i en känsla av fjärran och nära”

Jag arbetar även med stora murala utsmyckningar, restaureringar och teaterproduktioner sedan 18 år. Därav min erfarenhet och kunnande inom material och teknik.  Jag har bl.a. marmorerat Göteborgs domkyrka under ett år och 2018 beställde Göteborgs Universitet en skrift där jag dokumenterade mina kunskaper/erfarenheter inom dekorativt måleri.

Hur?

Jag har utvecklat arbetsmetoder där jag kombinerar tempera och blyerts. Jag kan då uttrycka detaljer och i samma bild stora målade ytor. Jag använder måleritekniker såsom t.ex. piskning, fördrivning och lasering för att få ytorna att leva och kontrastera mot de opaka och tecknade områdena. Jag är vaksam mot alla låsningar och känner mig fri att använda de uttrycksformer som jag har behov av. Guldets inverkan intresserar mig också då det förskjuter realismen till en annan dimension.

Jag uppfattar mitt konstnärliga arbete som tre olika processer, alla lika betydelsefulla.

1.Idé och gestaltning. Det sker i mitt inre, ofta även i drömmar. När jag är i denna process förbereder jag bilderna. Det är något jag vill uttrycka, komma åt, förmedla… hur gör jag det utan att bli övertydlig? Ett inre pussel läggs.

2.Utförandet. Här använder jag mina erfarenheter och kunskaper, undersöker och experimenterar. När ett tema väl slagit rot bildar det långa serier, den ena bilden befruktar den andra.

3.Utställning och kommunikation. Mina utställningar är konceptuella. Varje möte mellan bild och betraktare är unikt och helt utanför mitt inflytande. Det är i dessa möten som konsten ytterst har sitt unika värde, anser jag.