Varför?

Det finns ingen differens för mig mellan livet jag lever och mitt konstnärliga arbete. Det är bara olika uttrycksformer för samma sak. Ibland sker händelserna i ”verkligheten” före det konstnärliga arbetet och ibland är det tvärtom, att jag genom konsten manar fram processer som jag önskar i det verkliga livet. En form av magiskt tänkande men samtidigt väldigt rationellt.Vad är verklighet/fantasi? Allt pågår samtidigt i varje människa.

2016 fick jag Västra Götalands Kulturstipendium med motiveringen
”Genom temperans långsamma process skapar Eva Wilms verk med ett säreget skimmer. Mötet mellan renässansens romantiska naturmotiv och detaljer från samtiden för tankarna till människans förgänglighet i relation till den beständiga naturen. Självupplevd utsatthet skildras genom en äldre måleriteknik och med en skicklighet som upparbetats under lång tid. Och vi betraktare svävar mellan nu och då i en känsla av fjärran och nära”

Just nu, 2018/19 arbetar jag med en bildsvit om min uppväxt på 60–70 talet där jag experimenterar med att skala av motiven så mycket att något tidlöst tar över. Jag ser våra liv och relationer som ”unika repriser” genom historien.

Jag arbetar även med stora murala utsmyckningar, restaureringar och teaterproduktioner sedan 18 år. Därav min erfarenhet och kunnande inom material och teknik.  Jag har bl.a. marmorerat Göteborgs domkyrka och 2018 beställde Göteborgs Universitet en skrift där jag dokumenterade mina kunskaper/erfarenheter inom dekorativt måleri.

Hur?

Mina specialkunskaper är äldre måleritekniker (lasering/fördrivning osv) som jag kombinerar med detalj-rikt tecknande och nutida uttryck. Jag är vaksam mot alla låsningar och känner mig fri att använda de uttrycksformer som jag har behov av. Guldets inverkan intresserar mig också då det förskjuter realismen till en annan dimension.
Jag experimenterar och undersöker hur jag kan använda guldet på nya sätt. Ibland använder jag även ikonens uttrycksform för att tala om det som är  ”heligt/viktigt” för mig. Äldre ikoner har alltid berört mig på ett sällsamt sätt.

Jag uppfattar mitt konstnärliga arbete som tre olika processer, alla lika betydelsefulla.

1.Idé och gestaltning. Det sker i mitt inre, ofta även i drömmar. När jag är i denna process förbereder jag bilderna. Det är något jag vill uttrycka, komma åt, förmedla… hur gör jag det utan att bli övertydlig? Ett inre pussel läggs.

2.Utförandet. Här använder jag mina erfarenheter och kunskaper, undersöker och experimenterar. När ett tema väl slagit rot bildar det långa serier, den ena bilden befruktar den andra.

3.Utställning och kommunikation. Mina utställningar är alltid konceptuella. Sedan är varje möte mellan bild och betraktare unikt och helt utanför mitt inflytande. Det är i dessa möten som konsten ytterst har sitt unika värde både för den enskilde och för samhällsdebatten, anser jag.