Varför?

Det finns ingen differens för mig mellan livet jag lever och mitt konstnärliga arbete. Det är bara olika uttrycksformer för samma sak. Ibland sker händelserna i ”verkligheten” före det konstnärliga arbetet och ibland är det tvärtom, att jag genom konsten manar fram processer som jag önskar i det verkliga livet. En form av magiskt tänkande men samtidigt väldigt rationellt.Vad är verklighet/fantasi? Allt pågår samtidigt i varje människa.

Jag vill med min konst även tala om det stora sammanhang som vi  tillsammans med allt annat levande är en del av. Den insikten på individuell och politisk nivå skulle göra exploatering och miljöförstöring omöjlig. Mitt bidrag är bilder som snarare viskar än skriker.

Hur?

Teknikerna jag använder är oftast tempera, tecknande och bladguld.  Min specialkunskap är äldre  måleritekniker (laserande/djupmåleri) som jag kombinerar med nutida uttryck.
Jag är vaksam mot alla låsningar och känner mig fri att använda de uttrycksformer som jag har behov av. Jag är även intresserad av guldets inverkan som skjuter iväg realismen till en annan dimension.
Jag experimenterar och undersöker hur jag kan använda guldet på nya sätt. Ibland använder jag även ikonens uttrycksform för att tala om det som är  ”heligt/viktigt” för mig. Äldre ikoner har alltid berört mig på ett sällsamt sätt.

Jag uppfattar att mitt konstnärliga arbete är uppdelat i tre olika processer, alla lika betydelsefulla.

1.Idé och gestaltning. Det sker i mitt inre, ofta även i drömmar. När jag är i denna process förbereder jag bilderna. Det är något jag vill uttrycka, komma åt, längtar efter att förmedla… hur gör jag det utan att bli övertydlig? Ett pussel läggs.

2. Utförandet. Här använder jag mina erfarenheter och kunskaper samt undersöker och experimenterar. När ett tema väl slagit rot bildar det långa serier av bilder, den ena bilden befruktar den andra  osv.

3. Utställning och kommunikation. Vid varje möte mellan bild och betraktare uppstår något unikt dem emellan. En dimension helt utanför mig.