Inköpt till Borås konstmuseum dec. 2014

Posted on apr 25, 2015

Barnen och framtiden
Barnen och framtiden
125 x 125 cm
Tempera/blyerts på duk

Inköpt till Borås konstmuseum på Galleri Jeanette Ölund av Wärenstams stiftelse.