Öppet konstnärssamtal den 3/5 kl 18 på Göteborgs konstförening

Posted on maj 4, 2022

Konstnären Eva Wilms, med pågående utställning i galleriet, har undersökt ett sekventiellt berättande i form av bilder med dörrar som kan öppnas och stängas.

Domprost Stefan Hiller har funderat kring kyrkans konst, till exempel altarskåpet, vilket också har dörrar som skapar ett innanför och ett utanför.

Ett samtal med reflektioner om huruvida bildens utformning påverkar innehållet.

Om guldets inverkan och om något kan kallas heligt även bortom religionen.

Fri entré, ingen föranmälan behövs. Galleriet, Kastellgatan 9.

Välkommen

konstnärssamtal foto